Vejledning i fakturering

Hvordan laver jeg en

Faktura?

En fuld faktura skal indeholde:

  • fakturadato
  • fakturanummer (Hvert nummer må kun bruges én gang indenfor samme regnskabsår)
  • sælgers momsregistreringsnummer (cvr-nr.) - Hvis dette haves. Ellers påfører man sit CPR-nummer
  • sælgers navn og adresse
  • købers navn og adresse
  • mængde og arten af de leverede varer/ydelser
  • Leveringsdato af varerne/ydelserne, forudsat at denne er forskellig fra fakturadatoen
  • momsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter
  • momssats
  • momsbeløbet, der skal betales

Læs om den forenklede faktura

En faktura skal fremstilles i minimum 2 eksemplarer, et til modtageren af fakturaen og en kopi til opbevaring hos afsenderen. Afsender har pligt til at opbevare fakturaen i resten af regnskabsåret + 5 år.

MOMS

Skal angives på fakturaen medmindre du er ejer af en "Ikke registreret virksomhed", det vil sige virksomheder med omsætning under 50.000 kr årligt eller virksomheder, der kun leverer varer, som er momsfritaget.

Kreditnotaen

fakturaens nærme slægtning

Denne bruges oftest til at rette fejl på en tidligere afsendt faktura. Et eksempel kunne være, at man havde taget 100 kr for meget for en vare og derved har sendt en forkert faktura afsted. En faktura kan ikke tilbagekaldes eller ændres. I stedet sender man en kreditnota til modtageren og angiver hvilket fakturanummer, som man "retter" på. Dette bruges også hvis der sker reklamation på varer og en tilbagebetaling skal ske. Når man taler om kreditnotaer er det indforstået, at beløbende er negative. Herved forstået at beløbende skal returneres til den betalende part. Hvis du sætter et minustegn foran et beløb på en kreditnota betyder det at du ønsker penge fra kunden. Se eksemplet nedenfor.

NU VED DU DET MEST BASALE OM FAKTURERING

Nedenfor forklares lidt om elektronisk fakturering. Men tag dig endelig lidt tid til at lade alt det basale bundfælde sig.
Fakturering kan måske være lidt kedeligt, men det behøves ikke at være stressende.

Elektronisk fakturering

Ved elektronisk faktura forståes en faktura, som overholder ovenstående krav og samtidig er udstedt og modtaget i et hvilket som helst elektronisk format. Det altså være sig som word-fil, pdf-fil, OIOUBL-fil eller noget helt fjerde.

Den gængse form for elektronisk fakturering foregår via mail og består som regel af en e-mail meddelelse med en vedhæftet pdf-faktura. Denne form for elektronisk fakturering stifter man som privatperson ofte kontakt med, sjældnere sker det med dennes mere specielle fætter; EAN-fakturaen.

Denne form for faktura har hovedsageligt to særpræg: Den skal sendes til et EAN/GLN nummer og den skal have et bestemt format(Førhen OIOXML, nu OIOUBL). Det kan være lidt svært at sætte sig ind i hvordan og hvorfor man skal sende EAN-fakturaer. Nogle af aspekterne ved denne elektroniske form for fakturering er ridset op på siden om EAN.
En lille visualisering nedenfor forsøger at vise EAN-fakturerings principper meget pædagogisk:

Fakturaskabelon

I EAN-brevsprækken passer kun filer i, som er udformet ud fra OIOUBL-regelsættet som kan ses påOIOUBL.info. I normale postkasser og e-mailindbakker er der ikke på samme måde nogen krav til formen og derfor kan mange flere typer forsendelser komme herigennem.

OPRET EN GRATIS KONTO OG KIG DIG OMKRING


Det koster dig intet at oprette og have en konto. Så kom ind forbi og se funktionerne på din personlige brugerside.


Sådan sender du en faktura hos FakturaService.dk

1. Opret en konto.

Vær opmærksom på at hvis du vælger "tank op", skal du tanke penge op før du kan gennemgå step 4.

2. Opret ny faktura.

Vælg hvilken type. Du kan vælge mellem EAN, Post og E-mail.

3. Udfyld som minimum de påkrævede felter i skabelonen og én varelinie.

4. Tryk "Send".

Du ser nu hvor meget din afsendelse koster.

5. Når du har afsendt fakturaen kan du følge dens vej